Totaal onderhoud

 

Totaalpakket aan onderhoudsoplossingen.

 

De diensten van Bruns totaal onderhoud vormen samen een totaalpakket aan onderhoudsoplossingen voor de professionele vastgoedeigenaar, Particulier.

 

Samengevat bestaat dit uit:

 

 • Planmatig onderhoud?
 • Service- en mutatieonderhoud
 • Verbouw en renovatie

 

Dat wil zeggen dat Bruns totaal onderhoud  zowel woon-, onderwijs- en zorgcomplexen in zijn geheel aanpakt. Ook kunnen onderhoud- of renovatiewerkzaamheden
worden uitgevoerd in een deel van zo’n complex. Bijvoorbeeld met mutatieonderhoud, als een woning vrijkomt voordat er nieuwe bewoners intrekken.

 

Veel onderhoud- en renovatiewerk aan totale wooncomplexen wordt uitgevoerd in bewoonde staat. Ook sanitair en keukens worden zo vervangen. Dat legt niet alleenb grote druk op de planning en begeleiding van het project, maar vergt ook veel van de uitvoering. Geen nood. Naast vakmanschap beschikken onze medewerkers en vooral onze onze partners waar mee we samen werken over de benodigde sociale vaardigheid.

 

 • Geveltimmerwerk
 • Repareren/vervangen gevelelementen
 • Glas
 • Interieurafwerking
 • Keukenrenovatie;
 • Sanitair renovatie
 • Onderhoudsschilderwerk
 • Metsel- en voegwerkherstel
 • Voeg- en wandafwerking
 • Dakafwerking